echipa

Prezentare generală

S.C. SKY ZEPP S.R.L. din Cluj-Napoca a derulat în perioada iunie 2011 – iunie 2012 proiectul “Dotarea cu utilaje performate de producţie piese a S.C. SKY ZEPP S.R.L. în vederea diversificării activităţii şi creşterii competitivităţii”, realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin Programul Operaţional Regional, Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul de Intervenţie 4.3. – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor.

Obiectivul general al proiectului a fost creşterea competitivităţii S.C. SKY ZEPP S.R.L. prin dezvoltarea unei noi activităţi şi abordarea unui nou grup ţintă. Printre obiectivele specifice s-au numărat astfel abordarea sectorului de prelucrări mecanice prin implementarea unei capacităţi tehnologice de producţie, într-o perioadă de 12 luni, în localitatea Cluj-Napoca, precum şi crearea de 4 noi locuri de muncă, care să deservească noua capacitate.

Regio