echipa

Echipament

 

Printre rezultatele realizate ale acestui proiect s-au numărat:

Achiziţionarea de echipamente specializate pentru producţia de piese metalice

În cadrul acestui proiect, S.C. SKY ZEPP S.R.L. a vizat achiziţionarea de echipamente tehnologice moderne, pentru prelucrarea mecanică a pieselor destinate construcţiei de maşini, tehnicii energetice dar şi realizării de componente pentru motoare.
         Aceste utilaje reprezintă o tehnologie modernă, extrem de performantă, care minimizează influenţa şi efortul uman în procesul de producţie, asigurând o precizie ridicată şi o acurateţe a prelucrării, greu de egalat în pentru capacităţile tehnologice mai limitate.
          Investiţia realizată vizează de asemenea integrarea unui sistem de comandă în fluxul operaţional, care să ofere numeroase avantaje în utilizare, printre care:
- sistem eficient de programare cu simulare dinamică 3D a piesei
- sistem de management a uneltelor cu vizualizare
- asistenţă grafică pentru configurare şi diagnosticare
- generare rapidă de programe prin stoc de cicluri şi asistenţă de programare
- programare multiplă pentru decupare contur şi mostră
- autorizare personalizată a operatorului cu drepturi de accesare adaptate individual, asupra sistemului de comandă şi asupra maşinii


Echipamentele care întrunesc toate aceste condiţii sunt

+strung universal cu comandă numerică -tip CTX 310 eco V3
Skyzepp Skyzepp


+centru de prelucrare vertical -tip DMC 1035 V eco
Skyzepp Skyzepp


+fierăstrău de debitare - tip OPTI S 350GA
Skyzepp


+transpalet electric


+transpalet cu cântar


Avantajele pe care le prezintă aceste utilaje vizează:
- reducerea cu 75% a timpului petrecut de operatorul maşinii monitorizând procesele, încărcând şi decărcând piese etc., permiţând o mai mare flexibilitate a operaţiunii
- utilizarea de componente de înaltă tehnologie asigură o reducere de 25% a timpilor de inactivitate, rezultând o mai mare productivitate şi profitabilitate
- puterea ridicată de antrenare asigură timpi reduşi de schimbare a uneltelor utilizate, asigurând flexibilitate în mişcare şi reducerea timpului total necesar operaţiunilor
- reducerea costurilor care vizează întreţinerea maşinilor, datorită fucţionării controlate, încetinind degradarea componentelor
- obţinerea de producţii tip serie dar şi piese unicat, extrem de complexe
- reducerea costurilor de producţie prin valorificarea la maxim a materiei prime, supravegherea defecţiunilor interne care pot apărea, consum redus de energie, flexibilitatea operaţiunilor care pemite reducerea input-ului uman
- creşterea productivităţii, prin reducerea costurilor aferente energiei utilizate, flexibilizarea activităţii şi consumului raţional de materie primă, obţinând producţie importantă din punct de vedere cantitativ
Nivelul de productivitate în timp al maşinilor depinde de un număr ridicat de factori, precum dimensiunea piesei, gradul de complexitate, numărul de operaţiuni parcurse, făcând dificilă estimarea precisă a capacităţii de prelucrare într-o unitate de timp.
- creşterea competitivităţii produselor, din punct de vedere calitativ dar şi din punct de vedere al preţului practicat

Regio