echipa

Valoarea proiectului

Proiectul a urmărit realizarea condiţiilor în vederea desfăşurării unei noi activităţi în cadrul firmei, cu scopul de a îmbunătăţi cota de piaţă şi de a contribui la creşterea competitivităţii acesteia, dar şi la crearea unui impact pozitiv asupra grupului ţintă şi a mediului socio-economic local şi regional.

Valori proiect

Valoarea totală a proiectului: 1.111.790,20 lei
Valoarea eligibilă a proiectului: 862.310,00 lei
Finanţare nerambursabilă solicitată: 858.000,00 lei

Regio