echipa

Personal

În cadrul proiectului s-au angajat 4 persoane atât la nivel operativ cât şi administrativ pentru a derula noua activitate.

Locurile de muncă nou-create sunt:

+proiectant inginer mecanic, responsabil cu gestionarea în parametri optimi a utilajelor, având atribuţii aferente:

-planificarea şi urmărirea activităţii de prelucrare, asigurând derularea în condiţii optime a prelucrării pieselor
-întocmirea schiţelor, parametrilor şi ordinii operaţiunilor ce trebuie efectuate de utilaj
-urmărirea implementării planului de lucru, efectuează probe şi foloseşte dispozitivele de măsurare şi monitorizare în vederea obţinerii rezultatului
-gestionarea achiziţionării materiei prime, auxiliare sau altele ce intervin legat de procesul de producţie

+expert contabil verificator, care îndeplineşte sarcini legate de:

-organizarea, îndrumarea, conducerea, controlarea şi asigurarea desfăşurării în mod eficient a activităţii financiar-contabile a societăţii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare
-organizarea, gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului patrimoniu al societăţii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi normele sau reglementările interne ale societăţii -organizarea şi coordonarea contabilităţii operaţiilor de capital, a imobilizărilor, a stocurilor, a terţilor, a trezoreriei, a cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, a angajamentelor şi altor elemente patrimoniale

+operator la maşini-unelte cu comandă numerică, care desfăşoară activităţi precum:

-operarea utilajelor în concordanţă cu specificaţiile inginerului, respectiv să selecteze viteza, ustensilele şi materialele, uneltele de fixat şi piesele de lucru, pentru a prelucra piese metalice de diferite forme şi mărimi
-întreţinerea şi utilizarea utilajului pentru a asigura păstrarea bunei funcţionalităţi

+funcţionar informaţii clienţi, responsabil cu:

-păstrarea informaţiilor referitoare la comenzile clienţilor
-înregistrarea operaţiunilor bancare aferente
-gestionarea documentelor oficiale ale firmei,
-păstrarea legăturii cu băncile, furnizorii, clienţii

Regio